Jual Balik:

Kit Biasiswa:

Koleksi Biasiswa Malaysia 2010

Rahsia Anak Pintar:

Rahsia Anak Soleh:

Jimat elektrik:

mmm

Belajar Bahasa Inggeris:

Nak Berhenti Merokok?

Pertolongan Cemas:

Perfect Slim Diet:

Saturday, April 9, 2011

Ergonomik

Bidang ergonomik merupakan satu kajian tentang hubungan antara faktor anatomi, psikologi, dan fisiologi manusia dengan persekitaran kerjanya yang melibatkan penggunaan peralatan. Ianya harus mengutamakan ciri-ciri keselamatan, keselesaan, kecekapan pengendalian alatan serta tidak memudaratkan kesihatan manusia. Menurut kamus oxford, ergonomik bermaksud suatu kajian saintifik tentang hubungan antara pekerja (manusia) dengan persekitaran mereka.

Istilah ergonomik diambil daripada perkataan Greek iaitu ‘Ergos’ yang memberi maksud kerja atau tugas, dan digabungkan dengan perkataan ‘Nomos’ yang bermaksud peraturan atau undang-undang. Dengan kata lain, ergonomik ditakrifkan sebagai penggunaan sains biologi dengan mengaitkan sains kejuruteraan untuk mencapai penyesuaian yang optima di antara manusia dengan kerjanya dan manfaatnya diukur dalam bentuk kecekapan, keselesaan, keselamatan serta kesihatan manusia semasa berkerja.

Ergonomik bertujuan untuk memastikan supaya sesuatu kerja atau peralatan yang digunakan serta persekitaran tempat kerja tersebut boleh disesuaikan dengan keadaan tubuh manusia. Dengan ini ia dapat memaksimakan keselesaan pekerja, keselamatan, produktiviti dan kecekapannya.

Rahsia Anak Pintar:

Rahsia Anak Soleh:

Belajar Bahasa Inggeris:

Kit Biasiswa:

Koleksi Biasiswa Malaysia 2010

Jimat Elektrik:

Perfect Slim Diet:

Kerja Kerajaan:

Pertolongan Cemas:

Nak Berhenti Merokok?:

Jual Balik:

Artikel Yang Sering Dibaca Pelawat KEKAL SIHAT: